Hoiame loodust puhtana

Vaata Videot

Juhend pandi tagastamiseks



Vali korduspakend. Tasu pant.



Kui pakend on tühi, skaneeri QR-kood.



Vii tühi pakend tagastuskasti.



Pant kantakse tagasi sinu valitud pangakontole.

Alates novembrist leiad meid

Meie eesmärk on vähendada ühekordsete pakendite prügi

Ringo Eco arendab üle-Baltikumilist, avatud ja neutraalset korduspakendite platvormi. Oma pakendeid võivad Ringo platvormile tuua toidutootjad, restoranid ja kaupmehed. Ringo Eco tagab korje, pesu ja pakendite haldamise. Lõpp-tarbijatele pakub Ringo Eco korduspakendite korje ja äraveo teenuseid. Tagastuskaste võivad tellida kontorihooned, toidukohad, ühistud, eramajad jt.